• /,ɔntrəprə'nə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phụ trách hãng buôn
  Người thầu khoán

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chủ thầu

  Kinh tế

  người khởi nghiệp
  người quản lý nội bộ
  người sáng lập và quản lý
  người thầu khoán
  nhà doanh nghiệp
  nhà kinh doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X