• /´bæηkə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ ngân hàng, giám đốc ngân hàng
  Người có cổ phần ở ngân hàng
  Nhà cái (đánh bạc)
  Bài banke
  let me be your banker
  để tôi cho anh vay số tiền anh cần

  Danh từ

  Thợ đấu, thợ làm đất
  Ngựa (đua, săn) vượt rào
  a good banker
  con ngựa vượt rào hay

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đá chèn (khi xây)

  Kỹ thuật chung

  ghế gọt đá

  Giải thích EN: A stone or wood bench that is used by masons for dressing stones or bricks.

  Giải thích VN: Loại ghế đá hay gỗ thợ xây thường sử dụng để gọt đá hay gạch.

  Kinh tế

  ngân hàng
  industrial banker
  ngân hàng thực nghiệp
  merchant banker
  nhà ngân hàng thương mại
  paying banker
  chủ ngân hàng trả tiền
  receiving banker
  ngân hàng ký thác
  receiving banker
  ngân hàng nhận gởi
  government banker
  cơ quan ngân hàng Nhà nước


  người có vị trí quan trọng trong ngân hàng

  Địa chất

  thợ làm việc ở miệng giếng mỏ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X