• (đổi hướng từ Carolling)
  /´kærəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài hát mừng (thường vào dịp lễ Nô-en)
  Tiếng hót ríu rít (chim)

  Động từ

  Hát mừng
  Hót ríu rít (chim)

  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  chant , vocalize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X