• (đổi hướng từ Caroming)
  /´kærəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cú đánh trúng liên tiếp nhiều hòn bi ( bi-a)

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh một cú trúng liên tiếp nhiều hòn bi ( bi-a)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X