• /'ri:'baund/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .rebind

  Danh từ

  Sự bật lại, sự nẩy lên (của quả bóng...)
  to hit a ball on the rebound
  đánh một quả bóng đang lúc nảy lên
  (nghĩa bóng) sự phản ứng (khi bị thất bại, bị va chạm...)
  to take a person on (at) the rebound
  lợi dụng sự phản ứng của một người nào để xúi làm ngược lại

  Nội động từ

  Bật lại, bật lên nẩy lại, nẩy lên (của quả bóng...)
  Có ảnh hưởng ngược trở lại đối với
  their evil example will rebound upon themselves
  gương xấu của chúng sẽ có ảnh hưởng ngược trở lại đối với chính chúng
  Hồi phục (sức khoẻ); phấn khởi lại (tính thần)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự chối (đóng cọc)

  Xây dựng

  sự nảy
  sự nẩy

  Kỹ thuật chung

  bật lại
  nảy lại
  sự bật lại
  sự nảy lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X