• /dæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nảy lên (quả bóng)

  Nội động từ

  Cách viết khác dib

  Câu nhắp (thả mồi xấp xấp trên mặt nước)
  Nảy lên (quả bóng)
  Hụp nhẹ (chim)

  Ngoại động từ

  Làm nảy lên (quả bóng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khớp mộng

  Giải thích EN: To cut such a notch, or to fit together with such a notch.

  Giải thích VN: Cắt một rãnh hoặc khớp các rãnh cắt với nhau.

  Kỹ thuật chung

  mộng

  Giải thích EN: A notch that is cut in a timber in order to receive part of another timber.

  Giải thích VN: Một khe trên một tấm gỗ được cắt để khớp với một tấm gỗ khác.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  carom , graze , ricochet , skim , skip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X