• /´rikə¸ʃet/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ném thia lia, sự bắn thia lia; cú bắn thia lia, cú bắn thia lia
  ricochet fire (shot)
  đạn bắn thia lia
  Sự nẩy bật ra; cú đánh nẩy bật ra

  Nội động từ

  Ném thia lia, bắn thia lia
  Nẩy bật ra

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự nẩy thia lia

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X