• (đổi hướng từ Carousing)
  /kə´rauz/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) carousal

  Nội động từ

  Chè chén, ăn uống no say

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be sad , grieve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X