• /bu:z/

  Thông dụng

  Cách viết khác bouse

  Danh từ

  Sự say sưa; bữa rượu tuý luý
  to be on the booze
  uống say tuý luý
  Rượu

  Nội động từ

  Uống say tuý luý

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quặng chì

  Địa chất

  quặng chì

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X