• /drʌŋk/

  Thông dụng

  Động tính từ quá khứ của .drink

  Tính từ

  Say rượu
  to get drunk
  say rượu
  as drunk as a lord
  say tuý luý
  blind drunk; dead drunk
  say bí tỉ, say hết biết trời đất
  (nghĩa bóng) say sưa, mê mẩn, cuồng lên
  drunk with success
  say sưa với thắng lợi
  drunk with joy
  vui cuồng lên
  drunk with rage
  giận cuồng lên
  drunk and disorderly, drunk and incapable
  say rượu và càn quấy

  Danh từ

  Chầu say bí tỉ
  Người say rượu
  Vụ say rượu, người bị phạt vì say rượu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X