• Hóa học & vật liệu

  sóng tải

  Toán & tin

  sóng truyền thông

  Xây dựng

  sóng mang

  Kỹ thuật chung

  sóng mang

  Giải thích VN: Sóng cao tần dùng để truyền tín hiệu sau khi được điều chế. Tần số sóng mang tại máy phát sóng.

  carrier-wave generator
  máy tạo sóng mang
  carrier-wave modulation
  sự điều biến sóng mang
  interrupted carrier wave-ICW
  sóng mang bị cắt mạch
  phase inversion of the carrier wave
  sự đảo ngược pha của sóng mạng
  sóng mạng
  carrier-wave generator
  máy tạo sóng mang
  carrier-wave modulation
  sự điều biến sóng mang
  interrupted carrier wave-ICW
  sóng mang bị cắt mạch
  phase inversion of the carrier wave
  sự đảo ngược pha của sóng mạng
  sóng chuyển lưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X