• (đổi hướng từ Cartoning)
  /ˈkɑrtn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hộp bìa cứng (đựng hàng)
  a carton of cigarettes
  một tút thuốc lá
  Bìa cứng (để làm hộp)
  Vòng trắng giữa bia (bia tập bắn)

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  giấy cứng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bìa cứng
  hộp bìa cứng
  hộp các tông
  printed folding carton
  hộp các tông gấp đã in dấu
  bản (vẽ) nháp
  phác thảo

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bìa cattong
  hộp bìa cứng
  thùng cattong

  Nguồn khác

  • carton : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X