• /ri´septəkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ đựng (thùng, chai, lọ, hũ...)
  Chỗ chứa
  (thực vật học) đế hoa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chỗ chứa
  hốc cắm
  hốc cắm điện
  đồ chứa
  đồ đựng
  đui đèn
  ổ cắm
  ổ cắm chìm
  ổ cắm cố định
  ổ cắm điện
  polarized receptacle
  ổ cắm điện phân cực
  ổ cắm trên tường
  ổ nhận

  Kinh tế

  chỗ chứa
  thể tích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X