• /´kæt¸kɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng huýt còi; tiếng kêu inh ỏi
  Tiếng huýt sáo (chê một diễn viên...)

  Động từ

  Huýt sáo (chê một diễn viên...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X