• /´ra:zbəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây mâm xôi
  Quả mâm xôi
  raspberry canes
  (thuộc ngữ) bụi cây mâm xôi
  (thông tục) tiếng búng lưỡi bĩu môi ê; cái bĩu môi; sự trề môi (để tỏ ý ghét bỏ, khinh miệt, chế nhạo..) (như) razz, Bronx cheer
  give/blow somebody a raspberry
  búng lưỡi khinh bỉ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cây ngấy
  quả ngấy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  boo , catcall , hoot , hiss , razz , sound

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X