• /dʒiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải), ( (thường) ở số nhiều) dây kéo trục buồm dưới
  Lời chế nhạo, lời chế giễu cợt

  Động từ

  Cười nhạo, chế nhạo, chế giễu
  to jeer at someone
  cười nhạo ai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  gibe , insult , scoff , twit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X