• /´kætʃ¸wə:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khẩu lệnh, khẩu hiệu
  Chữ đầu trang, chữ cuối trang trong một quyển từ điển (giúp dễ tra cứu)
  (sân khấu) như cue

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X