• /kju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sân khấu) vĩ bạch (tiếng cuối cùng của một diễn viên dùng để nhắc diễn viên khác nói, làm động tác hoặc ra (sân khấu))
  Sự gợi ý, sự ra hiệu; lời nói bóng, lời ám chỉ; ám hiệu
  to give someone the cue
  nhắc ai, ra hiệu cho ai, nói bóng với ai
  to take one's cue from aomebody
  theo sự ra hiệu của ai mà làm theo
  (điện ảnh) lời chú thích
  (rađiô) tín hiệu
  Vai tuồng (được nhắc ra (sân khấu))
  Cách xử lý thích hợp; hành động thích hơn
  (thông tục) tâm trạng
  to be not in the cue for reading
  không thấy hứng đọc sách
  Gậy chơi bi-a
  Tóc đuôi sam

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  bổ sung từ khóa
  ký hiệu điều khiển
  thêm vào
  tín hiệu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X