• /kə´ti:nəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây xích

  Tính từ

  Móc xích, tiếp nối nhau

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đường dây xích (toán)
  giá treo kiểu xích

  Toán & tin

  dây xích, dây chuyền, đường dây chuyền
  hydrrostatic catenary
  đường dây xích thuỷ tĩnh
  hyperbolic catenary
  đường dây xích hipebolic
  parabolic catenary
  đương dây xích parabolic
  spherical catenary
  đường dây xích cầu
  two-based catenary
  đương dây xích hai đáy

  Kỹ thuật chung

  dây xích
  catenary curve
  đường dây xích
  catenary line
  đường dây xích
  catenary network
  mạng lưới dây xích
  hydrostatic catenary
  đường dây xích thủy tính
  hydrostatic catenary
  đường dây xích thủy tĩnh
  hyperbolic catenary
  dây xích hyperbolic
  hyperbolic catenary
  đường dây xích hipebolic
  parabolic catenary
  đường dây xích parabôn
  pseudo-catenary
  đường giả dây xích
  spherical catenary
  đường dây xích cầu
  two-based catenary
  đường dây xích hai đáy
  dây chuyền
  đường dây
  catenary curve
  đường dây xích
  catenary line
  đường dây xích
  hydrostatic catenary
  đường dây xích thủy tính
  hydrostatic catenary
  đường dây xích thủy tĩnh
  hyperbolic catenary
  đường dây xích hipebolic
  parabolic catenary
  đường dây xích parabôn
  spherical catenary
  đường dây xích cầu
  two-based catenary
  đường dây xích hai đáy
  đường dây xích
  hydrostatic catenary
  đường dây xích thủy tính
  hydrostatic catenary
  đường dây xích thủy tĩnh
  hyperbolic catenary
  đường dây xích hipebolic
  parabolic catenary
  đường dây xích parabôn
  spherical catenary
  đường dây xích cầu
  two-based catenary
  đường dây xích hai đáy
  đường võng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X