• /´kævi¸a:/

  Thông dụng

  Cách viết khác caviare

  Danh từ

  Caviar, trứng cá muối
  caviar to the general
  tế nhị quá đáng nên không được người ta coi trọng

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  trứng cá

  Nguồn khác

  • caviar : Corporateinformation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  trứng cá
  black caviar
  trứng cá đen
  fresh-grain caviar
  trứng cá dạng hạt tươi
  pickled grainy caviar
  trứng cá hạt muối
  pressed caviar
  trứng cá ép
  Russian caviar
  trứng cá Nga
  scaled-fish caviar
  trứng cá (loại hỗn hợp)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  delicacy , eggs , relish , roe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X