• Đo lường & điều khiển

  khối điệu khiển trung tâm

  Giải thích EN: A computer that provides the primary control for an entire control system. Giải thích VN: Máy tính cung cấp điều khiển ban đầu cho một hệ thống điều khiển toàn bộ.

  Điện tử & viễn thông

  đơn vị điều khiển trung tâm

  Kỹ thuật chung

  bộ điều khiển trung tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X