• Kỹ thuật chung

    độ dài đặc trưng

    Giải thích EN: Any reference length that is used for convenience in engineering calculations.. Giải thích VN: Độ dài tham chiếu được sử dụng một cách thuận tiện trong tính toán kỹ thuật.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X