• /´mi:θein/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Mêtan

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  CH4

  Xây dựng

  khí metan

  Kỹ thuật chung

  khí mê tan
  mêtan
  liquid methane
  mêtan lỏng
  liquid methane container
  bình chứa mêtan lỏng
  methane alcohol
  rượu metan
  methane carrier
  tàu chở metan
  methane carrier with self-supporting tank
  tàu chở metan có thùng chứa phụ trợ
  methane digestion
  sự lên men metan
  methane digestion
  sự tiêu biến metan
  methane fermentation
  sự lên men metan
  methane fermentation
  sự lên men mêtan
  methane fermentation
  sự tiêu biến metan
  methane freon
  freon gốc mêtan
  methane liquid
  chất lỏng mêtan
  methane liquid
  lỏng metan
  methane series
  dãy mêtan
  methane series
  seri metan
  methane series refrigerant
  môi chất lạnh seri mêtan
  methane tank
  bể mêtan
  methane tank
  mêtan ten
  methane tank charge dose
  liều lượng chất thải của metan
  methane tank charging dose
  liều lượng chất tải của bể mêtan
  methane-draining boring
  sự khoan thoát khí metan
  refrigerated methane carrier
  téc vận tải chứa mêtan (được làm) lạnh
  refrigerated methane carrier
  téc vận tải chứa metan (được) làm lạnh
  refrigerated methane carrier
  tàu vận tải chứa metan (được làm) lạnh
  refrigerated methane carrier
  tàu vận tải chứa metan (được) làm lạnh
  two-stage methane tank
  bể mêtan hai tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X