• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cởi quần áo; bóc trần; lột trần
  Sự tháo gỡ
  Sự tước bỏ; tước đoạt (của cải, danh hiệu, chức vụ..)
  Sự tẩy gỉ, tẩy mạ
  Sự tháo khuôn
  Sự tẩy màu; tẩy mực (trên trang vẽ)
  Sự vắt cạn sữa (con bò)
  Sự làm trờn răng

  Cơ khí & công trình

  sự tẩy sơn
  sự tháo dỡ thỏi

  Hóa học & vật liệu

  sự bóc
  sự cất phần nhẹ

  Môi trường

  sự tẩy rửa (xử lý nguyên liệu)

  Xây dựng

  công trường (khai thác) vật liệu
  mỏ đá (lộ thiên)
  mỏ đá lộ thiên
  sự bóc đất đá
  sự bóc đất đá (ở mỏ)
  sự bóc thảm cỏ
  sự tháo cốp-pha

  Điện lạnh

  sự tách thành dải
  sự tẩy mạ
  sự tước

  Kỹ thuật chung

  loại bỏ

  Giải thích EN: The removal of gaseous compounds from a liquid stream by flash or steam-induced vaporation. Also, DESORPTION. Giải thích VN: Loại bỏ các hỗn hợp xăng từ dòng chảy chất lỏng bằng ánh sáng hay cơ chế bay hơi.

  catalyst stripping
  loại bỏ hydrocarbons bằng xúc tác
  sự bốc đất đá
  sự đẩy ra
  sự đẩy ra (khỏi khuôn kim loại)
  sự ép ra
  sự giải hấp
  sự kẻ sọc
  sự tháo khuôn
  sự tháo rời
  sự tháo ván khuôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X