• /´kli:n¸kʌt/

  Thông dụng

  Tính từ
  Rõ ràng; sáng sủa
  a clean-cut plan
  kế hoạch rõ ràng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  ruffled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X