• /¸kæti´gɔrikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tuyệt đối, khẳng định, vô điều kiện
  Rõ ràng, minh bạch; xác thực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) phạm trù

  Kỹ thuật chung

  phạm trù
  categorical axiom
  tiên đề phạm trù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X