• /klʌk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng cục cục (gà gọi con)

  Nội động từ

  Kêu cục cục (gà gọi con)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  chuck , cackle , coo , call , clack , click , dumb , hen , naive , nitwit , sound , stupid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X