• /tʃʌk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng cục cục (gà mái gọi con)
  Tiếng tặc lưỡi, tiếng chặc lưỡi (người)

  Nội động từ

  Cục cục (gà mái)
  Tặc lưỡi, chặc lưỡi (người)

  Danh từ

  (kỹ thuật) mâm cặp, bàn cặp, ngàm

  Ngoại động từ

  (kỹ thuật) đặt vào bàn cặp
  Đặt vào ngàm

  Danh từ

  (từ lóng) đồ ăn, thức ăn
  hard chuck
  (hàng hải) thức ăn khô, lương khô, bánh quy
  Sự day day, sự lắc nhẹ (cằm)
  Sự ném, sự liệng, sự quăng
  (thông tục) sự đuổi ra, sự thải ra; sự bỏ rơi
  to give someone the chuck
  đuổi ai, thải ai; bỏ rơi ai
  ( số nhiều) trò chơi đáo lỗ
  to play at chucks
  chơi đáo lỗ

  Ngoại động từ

  Day day (cằm); vỗ nhẹ, lắc nhẹ (dưới cằm)
  to chuck someone under the chin
  day day nhẹ cằm người nào
  Ném, liệng, quăng, vứt
  chuck me that box of matches
  ném cho tôi xin bao diêm kia
  to chuck away
  bỏ phí, lãng phí
  to chuck one's money away
  phung phí tiền bạc, xài phí tiền của
  to chuck out
  tống cổ ra khỏi cửa, đuổi ra (những kẻ làm mất trật tự, quấy phá trong quán rượu, rạp hát)
  to chuck up
  bỏ, thôi
  to chuck up one's job
  bỏ việc
  to chuck up the sponge
  bỏ cuộc đấu, bỏ việc đang cố làm
  chuck it!
  (từ lóng) thôi đi!, thế là đủ!
  to chuck one's hand in

  Xem hand

  to chuck one's weight about
  vênh vênh, váo váo, ngạo mạn, kiêu căng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chấu kẹp

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Mâm cặp, đồ kẹp, trục gá, gia công trên mâm cặp

  Cơ khí & công trình

  cặp bằng mâm cặp

  Kỹ thuật chung

  kẹp
  ngàm máy tiện
  đầu máy khoan
  đồ gá kẹp
  đồ kẹp
  dụng cụ kẹp chặt
  lõi cán
  mâm cặp
  mâm cặp vấu
  mâm kẹp
  siết (cho căng)
  trục gá
  expanding chuck
  trục gá bung
  expansion chuck
  trục gá bung
  nipple chuck
  trục gá bung

  Kinh tế

  ống cán
  phần bả cổ con thịt (cừu)
  phần bả con thịt (bò)
  phần tư con thịt bê

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  keep

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X