• /klik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng lách cách
  (máy vi tính) cú nhắp
  (cơ khí) con cóc, cái ngàm (bánh xe răng cưa)
  Tật đá chân vào nhau; sự đá chân vào nhau (ngựa)

  Ngoại động từ

  Làm thành tiếng lách cách
  to click one's tongue
  tắc lưỡi
  to click one's heels
  đập hai gót chân vào nhau (để chào)

  Nội động từ

  Kêu lách cách
  Đá chân vào nhau (ngựa)
  (từ lóng) tâm đầu ý hiệp; ăn ý ngay từ phút đầu (hai người)
  (từ lóng) thành công (trong một công việc)

  Ngoại động từ

  (máy vi tính) nhắp
  to click the mouse button
  nhắp nút chuột

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  nhấn thả

  Toán & tin

  ấn phím chuột

  Vật lý

  tiếng lách tách

  Xây dựng

  bấm

  Kỹ thuật chung

  cơ cấu bánh cóc
  cựa
  nhắp chuột
  single-click
  nhấp (chuột) một lần
  lẫy
  móng
  click of a ratchet wheel
  móng (bánh) cóc
  tiếng lách cách
  vấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X