• /dʌm/

  Thông dụng

  Tính từ

  Câm, không nói
  deaf and dumb
  câm và điếc
  dumb show
  tuồng câm
  Câm, không kêu
  this piano has several dumb notes
  chiếc đàn pianô này có nhiều nốt câm
  Không biết nói; không có tiếng nói (trong chính phủ...)
  dumb animals
  những con vật không biết nói
  the dumb millions
  hàng triệu người không có tiếng nói trong chính phủ
  Lặng đi, không nói lên được
  to strike someone dumb
  làm cho ai lặng đi (vì sợ hãi...)
  Lầm lì, ít nói
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngu xuẩn, ngu ngốc, ngớ ngẩn

  Ngoại động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm câm, làm câm lặng đi

  hình thái từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  không thông minh

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  không lỗ
  không tự hành

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  câm
  kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X