• Kỹ thuật chung

  sự gây nổ va đập

  Giải thích EN: A blasting process in which different sections of the rocks are blasted out against each other. Giải thích VN: Một quá trinh gây nổ trong đó các phần khác nhau của đá được gây nổ đập vào nhau.

  Địa chất

  sự gây nổ va đập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X