• Kỹ thuật chung

    sự điều chỉnh tiện nghi

    Giải thích EN: The regulation of heat, humidity, ventilation, and air composition in a structure or vehicle to accommodate the comfort of the inhabitants. Giải thích VN: Sự điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, sự thông gió và thành phần không khí trong một cấu trúc hay một động cơ để cung cấp sự tiện nghi cho con người.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X