• /'ski:mə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .schemata

  Giản đồ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sơ đồ, lược đồ

  Y học

  sơ đồ, biểu đồ, giản đồ

  Kỹ thuật chung

  lược đồ
  external schema
  lược đồ ngoài
  storage schema
  lược đồ bộ nhớ
  venn's schema
  biểu đồ ven (lược đồ ven)
  giản đồ
  mạch điện
  sơ đồ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X