• /di'pendənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật phụ thuộc; phần phụ thuộc
  Quốc gia phụ thuộc, quốc gia lệ thuộc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần phụ thuộc
  tính phụ thuộc
  conceptual dependency (CD)
  tính phụ thuộc quan niệm
  machine dependency
  tính phụ thuộc máy

  Kỹ thuật chung

  lệ thuộc
  computer dependency
  lệ thuộc vào máy tính

  Địa chất

  sự phụ thuộc, mối liên quan

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X