• /kən´kɔkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự pha chế; thuốc pha chế, đồ uống pha chế
  Sự đặt ra, sự dựng lên, sự bày ra

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hỗn hợp
  sự pha chế
  sự trộn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X