• /bru:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chế, sự ủ (rượu bia); sự pha (trà)
  Mẻ rượu bia
  Chất lượng rượu ủ; chất lượng trà pha
  a good strong brew
  rượu đậm và ngon

  Ngoại động từ

  Chế, ủ (rượu bia); pha (trà)
  to brew beer
  chế rượu bia
  to brew tea
  pha trà
  (nghĩa bóng) chuẩn bị, bày, trù tính, trù liệu ( (thường) việc xấu)
  to brew mischief
  bày mưu làm điều ác

  Nội động từ

  Chế rượu; pha trà
  (nghĩa bóng) đang tụ tập, đang kéo đến
  a storm is brewing
  cơn dông đang kéo đến
  Đang được chuẩn bị, đang được trù tính
  a plot is brewing
  một cuộc âm mưu đang được chuẩn bị

  Cấu trúc từ

  to drink as one has brewed
  mình làm, mình chịu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nấu
  pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X