• /kən'traivəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sáng kiến, cái sáng chế ra, bộ phận (máy) sáng chế ra
  a new contrivance for motor-cars
  một bộ phận máy mới sáng chế cho ô tô
  Sự khéo léo kỹ xảo
  Sự trù tính, sự trù liệu; sự bày đặt, sự xếp đặt (kế hoạch...)
  Mưu mẹo, thủ đoạn
  Cách, phương pháp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồ gá
  dụng cụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X