• /'kɔnkri:tiŋ/

  Xây dựng

  công tác đổ bê tông
  công việc đổ bê tông
  đúc bê tông

  Kỹ thuật chung

  công tác bê tông
  đổ bê tông
  cold concreting
  sự đổ bê tông lạnh
  concreting by lifts
  đổ bê tông từng lớp
  concreting equipment
  thiết bị đổ bê tông
  concreting hopper
  phễu đổ bê tông
  concreting method
  phương pháp đổ bê tông
  concreting plant
  thiết bị đổ bê tông
  concreting sequence
  trình tự đổ bê tông
  concreting skip
  gàu đổ bê tông
  monorail concreting skip
  gàu đổ bê tông một ray
  off-form work concreting
  đổ bê tông không cần ván khuôn
  sự đổ bê tông
  cold concreting
  sự đổ bê tông lạnh
  sự đổ bêtông
  block concreting
  sự đổ bêtông thành blôc
  block concreting
  sự đổ bêtông thành khối
  cantilever concreting
  sự đổ bêtông kiểu hẫng
  concreting in lifts
  sự đổ bêtông từng lớp
  continuous concreting
  sự đổ bêtông liên tục
  prepacked concreting
  sự đổ bêtông chia đoạn
  semiprepacked concreting method
  sự đổ bêtông chia nửa đoạn
  speed concreting
  sự đổ bêtông nhanh
  underwater concreting
  sự đổ bêtông dưới nước
  vibrated concreting
  sự đổ bêtông rung
  sự đúc bê tông

  Địa chất

  sự đổ bêtông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X