• Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) mút chìa đỡ bao lơn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (cơ học ) dầm chìa, côngxon, giá đỡ

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dầm chìa, dầm côngxôn

  Cơ khí & công trình

  cần (máy khoan)
  tay với cần cẩu

  Xây dựng

  nhịp hẫng
  hẫng
  arch cantilever bridge
  cầu vòm hẫng
  balanced cantilever erection
  sự lắp hẫng cân bằng
  cantilever arch bridge
  cầu hẫng
  cantilever bridge
  cầu (dầm) hẫng
  cantilever bridge
  cầu dầm hẫng
  cantilever bridge
  cầu hẫng
  cantilever concreting
  sự đổ bêtông kiểu hẫng
  cantilever dimension
  độ vương hẫng
  cantilever erection
  lắp hẫng
  cantilever form
  ván khuôn hẫng
  cantilever truss
  giàn hẫng
  cantilever truss
  giàn hẵng
  cantilever wall pier
  trụ tường kiểu cánh hẫng
  free cantilever arm
  cánh hẫng tự do
  inverted cantilever truss
  giàn hẫng (lật) ngược
  mút thừa
  arch cantilever bridge
  cầu vòm có mút thừa
  cable cantilever bridge
  cầu mút thừa kiểu dây cáp
  cantilever arch truss
  giàn vòm có mút thừa
  cantilever arched bridge
  cầu vòm có mút thừa
  cantilever arched girder
  dầm cong có mút thừa
  cantilever arched girder
  dầm vòm có mút thừa
  cantilever arm
  đoạn mút thừa
  cantilever beam bridge
  cầu dầm mút thừa
  cantilever frame
  khung có mút thừa
  cantilever method (ofconstruction)
  phương pháp lắp ráp kiểu mút thừa
  cantilever span
  nhịp mút thừa
  phần hẫng

  Kỹ thuật chung

  cần máy trục
  cánh
  cantilever brake
  phanh kiểu cánh tay đòn
  cantilever crane
  cần trục cánh
  cantilever wall pier
  trụ tường kiểu cánh hẫng
  cantilever wing
  cánh kiểu dầm chìa
  cantilever wing
  cánh mang tự do Swept
  free cantilever arm
  cánh hẫng tự do
  cánh dầm
  côngxon
  arch cantilever bridge
  cầu vòm côngxon
  cantilever (ed) beam
  dầm côngxon
  cantilever arch bridge
  cầu côngxon
  cantilever beam
  dầm côngxon
  cantilever beam
  rầm côngxon
  cantilever beam bridge
  cầu dầm côngxon
  cantilever beam truss
  giàn dầm côngxon
  cantilever bridge
  cầu (dầm) côngxon
  cantilever bridge
  cầu côngxon
  cantilever bridge
  cầu côngxon chạy trên
  cantilever crane
  cần trục côngxon
  cantilever crossbar
  dầm nóc côngxon
  cantilever erection
  sự lắp kiểu côngxon
  cantilever frame
  khung côngxon
  cantilever frame
  khung côngxôn
  cantilever frame bridge
  cầu giàn-côngxon
  cantilever girder
  dầm côngxon
  cantilever girder
  rầm côngxon
  cantilever girder bridge
  cầu dầm côngxon
  cantilever method of frame design
  phương pháp tính khung côngxon
  cantilever moment
  mômen côngxon
  cantilever retaining wall
  tường chắn côngxon
  cantilever roof
  mái côngxon
  cantilever shell
  vỏ côngxon
  cantilever span
  cách côngxon
  cantilever span
  khẩu độ côngxon
  cantilever span
  nhịp côngxon
  cantilever span
  tấm chìa côngxon
  cantilever span
  tấm đua côngxon
  cantilever staircase
  cầu thang côngxon
  cantilever support
  trụ côngxon
  cantilever truss
  giàn côngxon
  cantilever wall
  tường côngxon (tường chắn)
  cantilever water-closet bowl
  chậu xí kiểu côngxon
  cantilever-type drop
  bạc nước dạng côngxon
  circular cantilever
  côngxon tròn
  counterweight cantilever
  côngxon đối trọng
  double-cantilever cable roof system
  hệ mái dây hai côngxon
  length of cantilever
  chiều dài côngxon
  rigid cantilever method
  phương pháp côngxon cứng
  ring cantilever
  côngxon tròn
  rotating cantilever beam-type machine
  máy kiểu côngxon xoay
  single-cantilever
  một côngxon
  testing for cantilever strength
  thử độ bền dầm côngxon
  vertical cantilever element
  cấu kiện côngxon đứng
  dầm chìa

  Giải thích EN: Any structural member that projects from a vertical support. Giải thích VN: Dùng để chỉ bất kỳ một cấu trúc nào nhô ra khỏi bệ đỡ thẳng đứng.

  cantilever load
  tải dầm chìa
  cantilever wing
  cánh kiểu dầm chìa
  dầm hẫng
  cantilever bridge
  cầu (dầm) hẫng
  cantilever bridge
  cầu dầm hẫng
  dầm treo

  Giải thích EN: A beam or member built in or held down by weight fixed at one end while hanging freely at the other end. Giải thích VN: Một dầm hoặc một thành phần được xây hoặc giữ cố định tại một đầu và đầu còn lại được treo lơ lửng.

  lá đỡ
  giá chìa
  giá đỡ
  giá treo
  mái che
  mái đua
  ô văng
  thanh đỡ

  Địa chất

  dầm chìa, giá đỡ, côngxon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X