• /kən´douləns/

  Thông dụng

  Danh từ, thường ở số nhiều

  Lời chia buồn
  to present one's condolences to somebody
  ngỏ lời chia buồn với ai
  send/offer your condolences
  gửi lời chia buồn (đặc biệt khi có ai vừa qua đời)
  a letter of condolence
  thư chia buồn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X