• /´simpəθi/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều sympathies

  Sự thông cảm; sự đồng cảm; sự thương cảm; mối thương cảm
  to enjoy the sympathy of somebody
  được sự đồng tình của ai
  to feel sympathy for somebody
  thương cảm ai
  Sự đồng ý
  ( số nhiều) sự đồng cảm; sự đồng tình
  you have my deepest sympathies on the death of your wife
  xin ông nhận cho sự đồng cảm sâu sắc nhất của tôi (tôi thành thật chia buồn) về cái chết của vợ anh
  ( + between somebody and something) sự đồng cảm, sự quý mến nhau giữa những người có cùng ý kiến, sở thích
  a bond of sympathy developed between members of the group
  một mối đồng cảm đã phát triển giữa các thành viên của nhóm
  in sympathy (with somebody/something)
  bày tỏ sự ủng hộ, bày tỏ sự tán thành đối với một sự nghiệp..
  I'm sure she will be in sympathy with your proposal
  Tôi tin chắc bà ta sẽ tán thành đề nghị của anh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thông cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X