• /kəm´pæʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lòng thương, lòng trắc ẩn
  to have (take) compassion on (upon somebody)
  thương hại ai
  to feel compassion for somebody
  cảm thấy thương hại ai
  to have no bowel of compassion
  không có tình thương


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X