• /´sɔləs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự an ủi, sự khuây khoả; lời an ủi, cái khuây khoả
  to find solace in something
  tìm niềm an ủi trong cái gì

  Ngoại động từ

  An ủi, làm khuây khoả

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  trouble , upset , worry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X