• /kənˈdʌktɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) dẫn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính dẫn truyền

  Điện

  có tính dẫn điện

  Kỹ thuật chung

  dẫn điện
  conductive gasket
  lớp đệm dẫn điện
  conductive layer
  vật dẫn điện
  conductive mix
  sự hợp phần dẫn điện
  conductive paint
  sơn dẫn (điện, nhiệt)
  conductive pencil
  bút chì dẫn điện
  conductive plastic
  chất dẻo dẫn (điện)
  electrically conductive concrete
  bê tông dẫn điện
  non-conductive
  không dẫn điện
  tính dẫn điện
  truyền nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X