• /´gæskit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) dây thừng nhỏ (để cuốn buồm vào cột)
  (kỹ thuật) miếng đệm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đệm lót, miếng đệm, dây

  đệm lót, miếng đệm, dây

  Cơ khí & công trình

  vật đệm

  Giao thông & vận tải

  gioăng làm kín

  Toán & tin

  vật lộn

  Xây dựng

  dây thừng nhỏ

  Kỹ thuật chung

  cái đệm
  đệm khí
  đệm lót
  lớp đệm
  miếng đệm

  Giải thích EN: A pressuretight seal made of deformable material, typically rubber, plastic, or paper, fitting between two stationary parts; used in many applications to prevent the leaking of fluids; e.g., that of water in a plumbing system, oil in an automobile engine, and so on.

  Giải thích VN: Miếng bịt kín áp suất, được làm từ các loại vật liệu dễ biến dạng như cao su, nhựa hoặc giấy, miếng bịt này ăn khớp với hai bộ phận tĩnh được dùng trong nhiều ứng dụng để ngăn sự rò rỉ chất lỏng; ví dụ như sự rò nước trong hệ thống máy bơm, rò dầu trong động cơ ô tô, vv.

  cap gasket
  miếng đệm dính
  gasket groove
  miếng đệm lót
  joint gasket
  miếng đệm giáp nối
  rubber gasket
  miếng đệm cao su
  miệng đệm
  cap gasket
  miếng đệm dính
  gasket groove
  miếng đệm lót
  joint gasket
  miếng đệm giáp nối
  rubber gasket
  miếng đệm cao su
  miếng đệm dẹt
  miếng lót
  mối đệm kín
  sự đệm kín
  tấm lót
  vật độn
  vòng bít
  cylinder head gasket
  vòng bít kín đầu xilanh
  leather gasket
  vòng bít bằng da
  vòng bít kín
  cylinder head gasket
  vòng bít kín đầu xilanh
  vòng đệm
  fiber gasket
  vòng đệm sợi
  fibre gasket
  vòng đệm sợi
  flexible watertight gasket
  vòng đệm kín nước mềm dẻo
  Gasket O ring
  Vòng đệm kín (hình chữ O)
  leather gasket
  vòng đệm da
  oil pump gasket
  vòng đệm bơm dầu
  pipe gasket
  vòng đệm ống
  spark plug gasket
  vòng đệm bugi
  vòng đệm dẹt
  vòng đệm kín
  flexible watertight gasket
  vòng đệm kín nước mềm dẻo
  Gasket O ring
  Vòng đệm kín (hình chữ O)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X