• /´rezə¸neitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) cái cộng hưởng
  Dụng cụ gây tiếng vang cho âm thanh, thiết bị gây tiếng vang cho âm thanh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) cái cộng hưởng

  Ô tô

  ống pô thứ nhất (loại 2 pô nối tiếp)

  Xây dựng

  hộp cộng hưởng

  Điện lạnh

  vật cộng hưởng

  Kỹ thuật chung

  bộ cộng hưởng

  Giải thích VN: Bộ phận biểu thị hiệu ứng cộng hưởng âm thanh, cơ học hay điện một cách xác định, ví dụ tinh thể áp điện bộ cộng hưởng Helmholtz.

  acoustic resonator
  bộ cộng hưởng âm thanh
  acoustical resonator
  bộ cộng hưởng âm (thoại)
  bulk-wave resonator
  bộ cộng hưởng sóng khối
  caesium-beam resonator
  bộ cộng hưởng chùm xexi
  cavity resonator
  bộ cộng hưởng hốc
  cavity resonator
  bộ cộng hưởng kiểu hốc
  cesium-beam resonator
  bộ cộng hưởng chùm xesi
  coaxial resonator
  bộ cộng hưởng đồng trục
  confocal resonator
  bộ cộng hưởng đồng tiêu
  crystal resonator
  bộ cộng hưởng thạch anh
  crystal resonator
  bộ cộng hưởng tinh thể
  electrical resonator
  bộ cộng hưởng điện
  electromagnetic resonator
  bộ cộng hưởng điện từ
  heliacal resonator
  bộ cộng hưởng xoắn ốc
  Helmholtz resonator
  bộ cộng hưởng Helmholtz
  laser resonator
  bộ cộng hưởng laze
  microwave resonator
  bộ cộng hưởng vi ba
  microwave resonator
  bộ cộng hưởng vi sóng
  open resonator
  bộ cộng hưởng hở
  optical resonator
  bộ cộng hưởng quang
  piezoelectric resonator
  bộ cộng hưởng áp điện
  quartz resonator
  bộ cộng hưởng thạch anh
  buồng cộng hưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X