• (đổi hướng từ Quadrics)
  /'kwɔdrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) Quađric, bậc hai
  quadric cone
  mặt nón bậc hai
  quadric cylinder
  mặt trụ bậc hai

  Danh từ

  (toán học) Quađric
  quadric of revolution
  quađric tròn xoay

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quađric, bậc hai, cấp hai, toàn phương; dạng toàn phương
  quadric of revolution
  quađric tròn xoay
  concentric quadrics
  quađric đông tiêu
  degenerate quadric
  quađric suy biến
  non-central quadric
  quađric không tâm
  non-singular quadric
  quađric không kỳ dị
  osculating quadric
  quađric mật tiếp
  ruled quadric
  quađric kẻ
  self-conjugate quadric
  quađric tự liên hợp
  similar quadrics
  các quađric đồng dạng
  singular quadric
  quađric kỳ dị
  strain quadric
  quađric biến dạng

  Xây dựng

  mặt bậc hai

  Kỹ thuật chung

  cấp hai
  dạng toàn phương
  bậc hai
  quađric
  axis of a quadric
  trục của một quađric
  center of a quadric
  tâm một quađric
  generator of a quadric
  đường sinh của một quađric
  pencil of quadric
  chùm quađric

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X