• /´kɔηgruənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thích hợp, phù hợp
  (toán học) đồng dư; tương đẳng
  congruent numbers
  số đồng dư
  congruent transformation
  phép biến đổi tương đẳng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đồng dư

  Kỹ thuật chung

  hoàn nguyên
  đồng dư
  congruent number
  số đồng dư (theo modun)
  congruent numbers
  các số đồng dư
  đồng dư (số)
  tương đẳng
  congruent figures
  hình tương đẳng
  congruent melting point
  điểm nóng chảy tương đẳng
  congruent mixture
  hỗn hợp tương đẳng
  congruent transformation
  phép biến đổi tương đẳng
  congruent triangles
  tam giác tương đẳng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X