• /kәm’pætәbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hợp nhau, tương hợp
  they are never bosom friends, because they are never compatible
  họ chẳng bao giờ là bạn thân của nhau, vì họ chẳng bao giờ hợp nhau
  (tin học) tương thích
  these dot-matrix printers are compatible with new generation PCs
  các máy in kim này tương thích với các loại PC đời mới

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tương thích

  Y học

  tương hợp

  Kỹ thuật chung

  phù hợp
  thích hợp
  compatible single sideband system
  hệ thống có dải băng thích hợp

  Kinh tế

  hợp
  thích hợp
  tương hợp (với)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X