• /ai´dentikl/

  Thông dụng

  Cách viết khác identic

  Tính từ

  Đúng, chính
  the identical room where Lenin was born
  đúng là căn phòng nơi Lênin chào đời
  Y hệt nhau, giống hệt
  they bought two identical bicycles
  họ mua hai chiếc xe đạp giống hệt nhau
  my hat is identical to the one you borrow from your father
  cái nón của tôi y hệt cái nón anh mượn của bố anh
  (toán học) đồng nhất
  identical proposition
  mệnh đề đồng nhất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đồng nhất

  Kỹ thuật chung

  đồng nhất
  identical element
  phần tử đồng nhất
  identical figures
  các hình đồng nhất
  identical functor
  hàm tử đồng nhất
  identical morphism
  cấu xạ đồng nhất
  identical relation
  quan hệ đồng nhất
  identical substitution
  phép thế đồng nhất
  IDENTICAL TRANSFORMATION
  biến đổi đồng nhất
  identical transformation
  phép biến đổi đồng nhất
  identical with
  đồng nhất với
  nature nature-identical
  đồng nhất với tự nhiên
  giống nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X